Mootorsõidukijuhi juhendaja ja õpetaja

Juhendamise eesmärgiks on anda autokoolis õppivale või autokooli lõpetanud isikule sõidupraktikat.

Juhendajaks olemise tingimused on kirjas liiklusseaduse paragrahvis 109.

Juhendajaks vormistamine on kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses „Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljaandmise kord“.

Isik, kes õpib mootorsõidukijuhi koolituskursusel või on koolituskursuse lõpetanud, võib juhtida sõidukit juhendaja juuresolekul järgmistel tingimustel:

  • juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat (juhiloa omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg);
  • juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud;
  • juhendaja on saanud Transpordiametilt tunnistuse või õiguse juhendamiseks;
  • juhendaja võib läbi viia sõidupraktikat isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

Oma karistusandmeid saab kontrollida aadressil http://www.rik.ee/karistusregister

Juhendaja võib anda sõidupraktikat üksnes isikule, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse. Kui juhendatav on noorem kui 18-aastane, võib juhendajaks olla üksnes tema seaduslik esindaja.

 Juhendataval peab juhendamisel kaasas olema:

  1. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse õpingukaart või
  2. isikut tõendav dokument ja koolituskursuse tunnistus.

 Juhendajal peab kaasas olema juhiluba või isikut tõendav dokument.

Transpordiamet soovitab juhendajal juhendamise teemal eelnevalt konsulteerida autokooliga.

Õppesõidukil, mida kasutatakse sõidupraktika saamise eesmärgil, peab olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk. Sõidupraktika ajal loetakse juhiks ka mootorsõidukijuhi juhendajat.

Juhendamise õiguse taotlemiseks tuleb Transpordiameti teenindusbüroole esitada:

  • isikut tõendav dokument;
  • juhiluba, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
  • juhi kehtiv tervisetõend, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt liiklusregistrisse;
  • tasutud riigilõiv.

Juhendamise õigust soovitame taotleda Transpordiameti e-teenindusest.

Mootorsõiduki juhendaja meelespea

Juhendaja meelespea annab selgitava ülevaate juhendamise eesmärgist, juhendaja rollist ning sõidupraktika tähtsusest noore juhi ettevalmistamisel.

Loe edasi
Mootorsõidukijuhi õpetaja

Mootorsõidukijuhi õpetajakoolitust teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi sellekohast tegevusluba omav kõrgkool. 

Loe edasi

Viimati uuendatud 29.04.2021