Meremõõdistamine

Navigatsioonikaartide ja teatmeteoste koostamiseks ning veeteede rajamiseks ja haldamiseks vajaliku veesügavuste mõõdistamise ehk hüdrograafiliste mõõdistustööde läbiviimise ja hüdrograafilise andmekogu (HIS, Hüdrograafia Infosüsteem) haldamisega tegeleb Transpordiamet.