Tuletornid

Maailmas on ligi 15 000 tuletorni, Läänemere ümbruses 360 ja Eestis töötavat 41 tuletorni ning 218 tulepaaki.

Lisaks on ajalooliselt huvitavaid tuletorne/navigatsioonimärke, mis on kasutusest välja jäänud, kuid pakuvad huvi meresõidu ajaloo või arhitektuuriobjektidena (Laidunina, Kiipsaare, Käsmu tuletorn).

Poid ja toodrid

  • Laevateel olevad madalad, laevavrakid jt takistused märgistatakse kardinaalsüsteemis (ilmakaarte järgi) poide ja toodritega.
  • Poidel võivad olla ka tuled. Laevatee märgistamiseks
    kasutatakse ka lateraalsüsteemi (külje)poisid ja -toodreid (nt parema külje tulepoi, vasaku külje tooder). Kardinaalsüsteemi poid ja toodrid näitavad takistusest möödumiseks ohutut poolt. Küljepoid ja -toodrid näitavad külgi mere poolt ranniku poole.
  • Kardinaalmärgid võivad olla nii poid kui toodrid. Kardinaalmärgid osutavad ohtlikku piirkonda ja näitavad, millisest ilmakaarest tuleb neist mööduda.

Lateraalmärgid:
Need poid näitavad kanali või faarvaatri asetust laeva kursi suhtes.
Nool näitab liikumise suunda suunaga sadamasse või "suuremast veest väiksemasse vette" ning vastavalt suunale peab märk jääma laevast sellele poolele nagu joonisel.

Tuled navigatsioonimärkidel

Püsituli pidevalt põlev tuli.

Varjuv tuli see on vastand plinkimisele, sest tuli põleb alati ajaliselt kauem kui on kustutatud.

Võrdfaasne tuli põleb alati ajaliselt sama kaua kui on kustutatud, periood on tule põlemise ja kustutatud oleku pikkuste summa.

Plinktuli põleb alati ajaliselt vähem kui on kustutatud, tule plinkimise sagedus ei ületa 30 korda minutis.

Pikk plinktuli (vähemalt 2 sekundit), kuid tuli põleb alati ajaliselt vähem kui on kustutatud.

Koguplinktuli põleb kombinatsiooniga kolm plinki ja paus.

Sage plinktuli põleb alati ajaliselt vähem kui on kustutatud, tule plinkimise sagedus on vähemalt 60 korda minutis.

Sage koguplinktuli

 

Viimati uuendatud 31.08.2021