Volitused

Alates 1. juulist saavad juriidilised isikud liiklusregistris sõidukitega toimingute tegemiseks volitusi anda ainult e-teeninduses. Volituse andmine e-teeninduses võtab aega alla viie minuti. Vaata juhendist ja videost, kuidas see täpselt käib.

Juriidiliste isikute poolt volituste esitamine e-teeninduses võimaldab muuta volituste andmist kiiremaks, selgemaks ja turvalisemaks. Näiteks ei ole ei esindajal ega esindataval enam vaja oodata kuni Transpordiameti kliendihaldur paberil volikirja andmed infosüsteemi sisestab või eraldi koostada volikirja teksti, et seda e-kirja teel edastada. Samuti on volituse andja alati turvalisel viisil tuvastatav.

E-teeninduses antud volitus kehtib toimingute tegemiseks nii e-teeninduses kui ka Transpordiameti teenindusbüroos, samuti on volitusega antud õigused, kehtivus ja lubatud toimingud nähtavad kõigile vajalikele osapoolele. E-teeninduses antud volitused võimaldavad vältida ka olukordi, kus tähelepanematusest või teadmatusest jäävad kehtima tähtajatud volitused, mis on varasemalt antud näiteks töötajatele, kes enam ettevõttes ei tööta. E-teeninduses on nii esindajal kui ka esindataval võimalik volitusi näha ning mugavalt ja kiirelt hallata, muuta või tühistada. Pärast uue volituse andmist muutuvad vanad samale isikule antud volitused automaatselt kehtetuks, vältides seega olukorda, kus ühel isikul on kehtivad mitu samasisulist, kuid erineva kanali kaudu (nt büroo, e-kirja teel) antud volitust.

1. juulist 2021 jõustuv muudatus puudutab ainult Eestis registreeritud juriidilisi isikuid, sest välismaa isikutel ei ole üldjuhul võimalust Transpordiameti e-teenindusse siseneda.

Uus kord kehtestati majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord“ muudatusega.

VIDEOJUHEND

Viimati uuendatud 31.05.2021