Liikluskorraldus

Transpordiamet töötab välja liikluskorralduse nõudeid, soovitusi ja õigusakte. Lisaks kuuluvad ameti ülesannete hulka liikluskorralduse nõuete täitmise kontrollimine riigiteedel ning ettekirjutuste tegemine avastatud rikkumiste puhul, automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi haldamine ja andmekogu pidamine ning riigiteede kasutamise korraldamine ohutuks teeliikluseks ja liiklusväliseks tegevuseks.

Samuti väljastatakse lube ja nõusolekuid liikluskorraldusvahendite ja liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks riigiteedele, suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste veoks, sõitmiseks koormuspiiranguga teedel.

Lisaks annab Transpordiamet välja ja tunnistab kehtetuks reguleerija koolitaja kirjaliku tunnustuse.

Liiklusjuhtimiskeskus

Liiklusjuhtimiskeskus

Liiklusjuhtimiskeskuse eesmärk on anda liiklejatele operatiivset infot ja korraldusi, mis suurendavad liiklejate ohutust või vähendavad liiklemise ajakulu.

Loe veel
Kiiruskaamera maantee ääres

Kiiruskaamerad

Kiiruskaamerad on paigaldatud, et rahustada liiklust ja seeläbi vähendada õnnetuste arvu.

Loe veel
Reguleerija

Reguleerija koolitaja tunnustamine

Siit leiab info Transpordiameti poolt tunnustatud reguleerijate koolitajate kohta.

Loe veel

Viimati uuendatud 04.02.2021