Tee-ehitus

Eestis on üle 16 000 kilomeetri riigiteid. Transpordiamet jälgib pidevalt nende seisukorda. Seda nii proaktiivselt tee seisundi kui ka aktiivselt liiklusolude seisukohast. Teedel mõõdetakse regulaarselt defekte, roobast, tasasust, kandevõimet ja liiklussagedust. Riigiteede remonti ja ehitust rahastatakse Vabariigi Valitsuse kinnitatud teehoiukava alusel.
Ehitusobjektide kaart

Ehitusobjektide kaart

1991. aasta augustis taastati Eesti iseseisvus ja 28. juunil 1992 võeti rahvahääletusel vastu Eesti Vabariigi põhiseadus, mille alusel

Loe veel
Jüri ring

Teehoiukava

Teehoiukavas antakse ülevaade teehoiu rahastamise alustest ning kavandamise põhimõtetest.

Loe veel
Tähetorni ristmik

Liiklusohtlike kohtade ümberehitus

Liiklusohutuse parandamiseks teeb Transpordiamet järjepidevat tööd liiklusohtlike lõikude ja ristmike väljaselgitamiseks riigiteedel ja nende ümberehitamiseks. 

Loe veel
Teemaplaneeringud

Ülevaade suuremate ehitusobjektide teemaplaneeringutest.

Loe edasi
Projekteerimistingimused

Ülevaade ehitusprojektidest.

Loe edasi
Ehitusload

Ülevaade väjastatud ehituslubadest.

Loe edasi
Juhendid

Ehituse, remondi, projekteerimise ja teetööde tehniliste kirjelduste juhendid.

Loe edasi
Kutse andmine

Info ehitusinseneride saamise kutsetasemete kohta.

Loe edasi

Laboriteenuste IT süsteem

Alates 2015. aasta septembrist toimub Transpordiameti läbiviidavate ehitusobjektide katsetulemuste haldamine läbi veebikeskkonna. 

Uue veebikeskkonna kaudu saavad Transpordiameti projektijuhid, järelevalvespetsialistid ja objektidel omanikujärelevalvet teostavad insenerid tellida raamlepingute kohaseid laborikatseid ning hankida keskkonnast teavet katsete järjekordade ja tulemuste kohta.

Viimati uuendatud 29.06.2021