Talvine teehoole

Talvise teehoolde nõuded kehtivad kui teedel on talvised tingimused (lumi, jää, tuisk jne).

Talvised hooldetööd:

  • lume tõrjumine esi- ja külgsahkadega ning alusteradega;
  • libeduse tõrje puisturiga;
  • mehaaniline karestamine tapp- või võrkteradega.

Riigimaanteedel rakendatakse kolme seisunditaset.

Kõrgeim seisunditase

Kõige kõrgem seisunditase jaguneb kaheks – "3+" ja "3". Seisunditasemega 3+ teid on 1638 km ja seisunditasemega 3 teid on 1649 km riigiteedest. Need on riigi põhiteed, Tallinn–Narva, Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa, Tallinn–Pärnu–Ikla ning suurema liiklusega tugi- ja üksikud kõrvalteed.

Teepind või vähemalt sõidujäljed on lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 4 cm, kriitilise märja lume paksus 2 cm.

Libeduse tõrjet tehakse seisunditasemel 3+ hiljemalt 2 tunni ja seisunditasemel 3 hiljemalt 4 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Isegi kõige paremate talviste ilmaolude juures ei pruugi sõidutingimused olla samad mis suvel. Pidurdusteekond on kiirusel 90 km/h vähemalt 60 meetrit, sõiduroobastest välja kaldudes veelgi pikem. Tasub vältida möödasõite või muid äkilisi manöövreid. Ristmikul või ülekäigurajal teed andes tuleb aegsasti kiirust vähendada.

Fotol tee, mis vastab kõrgema seisunditaseme nõuetele

Keskmine seisunditase

Keskmisel ehk seisunditasemel "2" on kattega teid 4490 km. Sellel seisunditasemel hoitakse enamuses tugiteid ja osa suure liiklusega kõrvalteid. 

Tehakse libedusetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 8 cm, kriitilise märja lume paksus 4 cm.

Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 8 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Pidurdusteekond on vähemalt 100 meetrit. Kaldudes tee jäisele või lumisele osale võib pidurdusteekond olla oluliselt pikem. Kurvilise tee ja halvema nähtavuse korral tasub vältida keset teed puhastatud sõidujälgedes liikumist, sest vastu tuleva auto korral on sealt keeruline tagasi reastuda. Iga järsema manöövriga võib auto kaotada juhitavuse, sest sõidujälgede kõrval on tee libedam kui jälgedes sees.

Fotol tee, mis vastab keskmise seisunditaseme nõuetele

Madalaim seisunditase

Madalaim ehk seisunditasemel "1" on 8828 km teid ehk valdav enamus.

Tehakse libedusetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad. 

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 24 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 10 cm, kriitilise märja lume paksus 5 cm.

Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Pidurdusteekond on suviste heade sõidutingimustega võrreldes kuni neli korda pikem, kiirusel 90 km/h pidurdades vähemalt 150 meetrit. Kui tee on lisaks veel märg, näiteks pärast vihmasadu, pikeneb pidurdusteekond veelgi.

Fotol tee, mis vastab madalama seisunditaseme nõuetele

Viimati uuendatud 04.02.2021