Lennujuhtumist teavitamine

Lennuohutust mõjutavast juhtumist saadud teavet kogutakse tegelike või võimalike ohutusprobleemide kindlaks tegemiseks, sest sageli eelnevad lennuõnnetusele intsidendid või muud juhtumid, mis osutavad ohutusprobleemi olemasolule.

Esmatasandi lennundustöötajad (piloodid, lennujuhid, õhusõiduki hooldajad jt) peavad teavitama juhtumitest, mis oluliselt ohustavad lennundusohutust.

Esmatasandi lennundustöötajatel on juhtumist teadasaamise hetkest alates aega oma organisatsiooni lennuohutust mõjutavast juhtumist teavitada 72 h. Organisatsioonil on seejärel omakorda 72 h aega, et teavitada portaali www.aviationreporting.eu või Transpordiameti eelneval heakskiidul organisatsiooni teatamissüsteemi kaudu Transpordiametit.

Lennuohutust mõjutavaid juhtumeid käsitleva info vahetamise peamiseks eesmärgiks on lennuõnnetuste ja intsidentide ärahoidmine. Seda ei tohiks kasutada süüle ega vastutusele osutamiseks või ohutustaseme võrdlusnäitajate kehtestamiseks.

Tavakodanik, kes on tunnistajaks olukorrale, mis tema arvates kujutab endast tegelikku või võimalikku ohtu lennundusohutusele, saab edastada teavituse tähelepanekust lennutegevuses. Vabatahtlik teavitus on anonüümne ja konfidentsiaalne ning Transpordiamet kasutab saadud teavet ainult lennundusohutuse tagamise eesmärgil.

Teavitus tähelepanekutest lennutegevuses

Palun teavitage tähelepanekutest, rikkumistest ja muudest asjaoludest, mis võivad kaasa aidata tsiviillennunduse ohutuse tagamisele ja lennundusalase tegevuse parendamisele. Samuti ootame ettepanekuid, mis võiksid kaasa aidata lennuõnnetuste ja -intsidentide ärahoidmisele.
Teie vabatahtlik teavitus on anonüümne ja konfidentsiaalne ning Transpordiamet kasutab saadud teavet ainult lennuohutuse tagamise eesmärgil.

Juhtumi esitaja kontaktid

Viimati uuendatud 19.07.2021