Ohtlik last

Informatsioon ohtliku lasti käitlemisest mereveol.

Kohustuslikud muudatused, mis jõustusid 1. jaanuarist 2018. a.


Alates 1. jaanuarist 2016 kehtivad IMDG muudatused:

Eraldi pöörata tähelepanu muudatustele stoovimise ja segregeerimise osas (alates 1. jaanuar 2016):

Koodeks, mis on kohustuslik 2011. aastast:

Koodeksi parandused (code amendments):

 (kohustuslik alates 1.01.2017)

MARPOL lisa II muudatuste jõustumine 1. jaanuarist 2007 (DOC)

 (valid from 01.01.2015)

(kehtiv alates 01.01.2018)

(valid from 01.01.2018)

Informatsiooni grillsöe vedamisest laevaga vaata ringkirjade alt.

Nõuded keemiakaitseriietusele ohtlikku lasti vedavatel laevadel

Ameti 30. juuni 2005 ringkiri nr 5-1-17/18 klassühingutele, laevaomanikele, kaptenitele

Circular Letter 7th October 2004

Ohutusest mõningate puistlastide vedamisel

Ameti 16. detsembri 2004. a ringkiri nr 5-1-17/3526 laevaomanikele, kaptenitele, agentidele ja kauba saatjatele

Seotud viited

Dokumendivormid

Viimati uuendatud 02.06.2021