Tasu eest vabaajareiside korraldamine

Tasu eest vabaajareiside korraldamisel tuleb järgida teatud nõudeid.

Meresõiduohutuse seaduse kohaselt peab selline väikelaev olema läbinud tehnilise ülevaatuse, mis  §36 lõike 7 kohaselt tehakse iga kolme aasta järel alla kümne aasta vanusele väikelaevale ja iga kahe aasta järel väikelaevale, mille vanus on kümme aastat või enam.

Tehnilise ülevaatuse käigus kontrollitakse:

  • kere konstruktsiooni, materjali ja pinna olukorda;
  • kere läbiviike, ventiile, aknaid, luuke;
  • rooli- ja elektrisüsteemi;
  • mootori seisundit, kütusesüsteemi, lekkeid, kinnitusi;
  • siseseadmeid, raadioluba;
  • nõutavat varustust;

Lisaks peab taotleja olema teadlik ja valmistunud, et tasu eest vabaajareisi korraldava väikelaeva juht on kohustatud tutvustama väikelaeva pardal viibijatele pääste- ja ohutusvarustuse paigutust ja kasutamist ning selgitama keskkonnakaitse ja ohutusnõudeid.

Ülevaatuse eest tuleb tasuda riigilõiv, mis määratakse ülevaatuse käigus.

Viimati uuendatud 11.02.2021