Transpordiameti ringkirjad

Transpordiamet annab merendusektorile välja ringkirju, mis selgitavad rahvusvaheliste konventsioonide nõuete ja kehtivate Eesti õigusaktide sätteid. Samuti leiab ringkirjadest juhendmaterjale merelisteks tegevusteks.