Ühekordne luba

Ühekordne luba on Transpordiameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada mehitamata õhusõidukit loakohustuslikes alades vastavalt ühekordsele loale kantud tingimustele.

Alates 1. juulist 2021 peavad kõik droonide lennutajad ennast registreerima ning kaovad loakohustuslikud alad. Kõik mehitamata õhusõidukite käitlevad peavad vastavalt uuele regulatsioonile end registreerima.

Transpordiamet väljastab ühekordse loa kehtivusega kuni 31.12.2021. Loa annab Transpordiamet välja viie tööpäeva jooksul. Taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Lennundusega seotud toimingute puhul rakenduvate riigilõivudega saad tutvuda siin.

Loakohustuslikud alad

Mis on lennuinfotsoon?

Lennuinfotsoon on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust. Eestis on kolm lennuinfotsooni: Pärnu, Kärdla ja Kuressaare.

Pärnu lennuinfotsoon

Kärdla lennuinfotsoon

Kuressaare lennuinfotsoon

Mis on kontrollitav õhuruum?

Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Alates maapinnast on kontrollitavaks õhuruumiks Eestis kolm lähiala: Tallinn, Tartu ja Ämari.

Tallinna lähiala

Tartu lähiala

Ämari lähiala

Mis on piiranguala?

Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega. Eestis on kehtestatud kolm püsiva iseloomuga ning kolm ajutist piiranguala.

Püsivad piirangualad:

  • EER1 - PIIRIALA
  • EER3 - VILSANDI
  • EER4 - MATSALU

Püsivates piirangualades tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks saada eelnevalt kas Politsei- ja Piirivalveameti (EER1) või Keskkonnaministeeriumi (EER3 ja EER4) kooskõlastus.

Ajutised piirangualad:

  • EER15A
  • EER15B
  • EER15C

Ajutised piirangualad aktiveeritakse NOTAM-teatega. Aktiveeritud piirangualas võib toimuda vaid militaarlennutegevus. Kui ajutised piirangualad ei ole NOTAM-teatega aktiveeritud, võib nendes mehitamata õhusõidukit kuni 500 jala (150 m) kõrguseni käitada ilma piiranguteta, mis tähendab, et pole vaja taotleda ühekordset luba.

Vastavalt lennureeglitele on teiste õhusõidukite miinimumlennukõrguseks 500 jalga (150 m) maapinnast. Tagamaks lennuohutust, tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks ülalpool nimetatud lennukõrgust taotleda ühekordset luba ka väljaspool kontrollitavat õhuruumi, lennuinfotsoone ja piirangualasid.

Viimati uuendatud 25.03.2021