Ühekordne luba

Ühekordne luba on Transpordiameti poolt lennundusseaduse alusel väljaantav haldusakt, mis annab isikule õiguse käitada kontrollitavas õhuruumis, lennuvälja lennuinfotsoonis ning mittekontrollitavas õhuruumis kõrgemal kui 120 meetrit (400 jalga) mehitamata õhusõidukit.

Ühekordse loa saamiseks tuleb Transpordiametile esitada Transpordiameti vormil (digitaalselt) allkirjastatud taotlus e-postile info@transpordiamet.ee.

Ühekordse loa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu, mille suurus on 45 eurot.

Riigilõivu tasumine:
Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606 (SWIFT: HABAEE2X) 
Luminor Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Transpordiameti viitenumber on 2900083002.

Selgituseks märkida „mehitamata õhusõiduki ühekordse loa taotlemine“ ning käitaja nimi.

Transpordiamet väljastab ühekordse loa kehtivusega kuni 31.12.2021 viie tööpäeva jooksul.

Ühekordne luba

Mis on lennuinfotsoon?

Lennuinfotsoon on mittekontrollitav piiritletud õhuruum, milles osutatakse lennuvälja lennuinfoteenust. Eestis on kolm lennuinfotsooni: Pärnu, Kärdla ja Kuressaare.

Pärnu lennuinfotsoon

Kärdla lennuinfotsoon

Kuressaare lennuinfotsoon

Mis on kontrollitav õhuruum?

Kontrollitav õhuruum on piiritletud õhuruum, kus lennujuhtimisteenust osutatakse vastavalt õhuruumi klassifikatsioonile. Alates maapinnast on kontrollitavaks õhuruumiks Eestis kolm lähiala: Tallinn, Tartu ja Ämari.

Tallinna lähiala

Tartu lähiala

Ämari lähiala

Mehitamata õhusõidukit tohib käitada mittekontrollitavas õhuruumis madalamal kui 400 jalga (120 m) maa- või veepinnast nii, et see ei ohustaks inimesi, vara ja teisi õhusõidukeid.

Kõrgemal kui 400 jalga (120 m) maa- ja veepinnast tuleb mehitamata õhusõiduki käitamiseks taotleda Transpordiameti ühekordne luba.

Piirangud lennualadel

Mis on piiranguala?

Piiranguala on piiritletud õhuruum riigi maa-ala või territoriaalvete kohal, kus õhusõidukite lendamine on piiratud eritingimustega. Eestis on kehtestatud kolm püsiva iseloomuga ning mitmed ajutised piirangualad.

Püsivad piirangualad:

 • EER1 - PIIRIALA

 • EER3 - VILSANDI

 • EER4 - MATSALU

EER1

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti kooskõlastust.

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (kindlasti asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile ppa@politsei.ee.

EER1 piiranguala puhul on tegemist mittekontrollitava õhuruumiga. Vastavalt määruse „Riigisisesed lennureeglid ja erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ – § 7 lõikele 1 võib mehitamata õhusõidukeid käitada madalamal kui 120 meetrit maapinnast ilma Transpordiameti ühekordse loata. Kuna tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite lendamine piiratud eritingimustega.

Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb drooni lennutajal saata kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile aadressile info@transpordiamet.ee.

Politsei- ja Piirivalveameti menetluse puhul tuleb arvestada kuni viiepäevase menetlusajaga ja Transpordiameti puhul ühepäevase menetlusajaga.

EER3 ja EER4

Piirangualades EER3 ja EER4 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks peab olema eelnev kooskõlastus Keskkonnaministeeriumiga.

Keskkonnaministeeriumile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info planeeritavate lendude kohta (asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile keskkonnaministeerium@envir.ee.

Kui Keskkonnaministeerium on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile saata.  

Ajutised piirangualad:

 • EER15B

 • EER15C

 • EER15D

 • EER15E

 • EER15F

 • EER15G

 • EER16E

 • EER16W

Ajutised piirangualad aktiveeritakse NOTAM-teadetega - https://aim.eans.ee/. Aktiveeritud piirangualades võib toimuda vaid militaarlennutegevus. Kui ajutised piirangualad ei ole NOTAM-teatega aktiveeritud, võib mehitamata õhusõidukit kuni 400 jala (120 m) kõrguseni käitada ilma piiranguteta, mis tähendab, et pole vaja taotleda Transpordiameti luba.

Ajutiste piirangualade kaart on avaldatud veebilehel eAIP.

Mitmed linnu- ja loomaliigid on tundlikud nii mehitatud kui ka mehitamata õhusõidukite müra suhtes ning lendamine nende pesitsus- ja puhkealade kohal mõjub häirivalt.

Kooskõlas Keskkonnaministeeriumi eeskirjadega tuleb hoiduda lendamisest selliste alade kohal madalamal kui 1500 jalga. Sellised alad on näidatud register-kaardil (eans.ee).

Tundliku faunade alad on loetletud valitsuse määruses nr 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikele õhusõidukitele lennuks ülehelikiirusel“.

Viimati uuendatud 09.07.2021