Merekeele nõukoda

Ühiskondlikel alustel töötav terminikomisjon ehk merekeele nõukoda loodi Eesti Meremuuseumi juures 1973. aastal.

Komisjoni liikmete töö tulemusena ilmus 1996. a „Mereleksikon“, mille andis välja Eesti Entsüklopeediakirjastus ja 2008. a „Inglise-eesti meresõnaraamat“ Eesti Keele Instituudi kaasabil. 2009. aastast on saadaval Mereviki ehk mereentsüklopeedia veebis, mida pidevalt täiendatakse.
 

Alates 31. maist 2002 koordineeris komisjoni tööd Veeteede Amet, 2021. aastast aga Transpordiamet, eesmärgiga arendada ja täiustada eestikeelset merendusterminoloogiat.

Merekeele nõukoja liikmeteks on eri valdkondade merendusspetsialistid. Nende välja pakutud terminid on soovitusliku iseloomuga. Merekeelealase nõu saamiseks võib päringu esitada e-posti aadressil malle.hunt@transpordiamet.ee või telefonil 620 5645.

Samuti annab nõu Eesti Keele Instituudi keelenõu infotelefon 631 3731.

Viimati uuendatud 23.11.2021