Dokumendiregister

Transpordiameti dokumendiregistri avaliku vaate kaudu saate tutvuda ametisse saabunud ja ametist väljasaadetud dokumentidega hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval.

Ameti dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga (nt isikuandmeid sisaldavad dokumendid), millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Transpordiameti dokumendiregister  

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Ameti korraldatud riigihangete kohta saate teavet Riigihangete registrist (otsingul sisestage lahtrisse "Hankija" Transpordiamet).

Viimati uuendatud 06.01.2021