Kohtumised lobistidega

Avaldame vastavalt seadusele kord kvartalis peadirektori ja peadirektori asetäitjate kohtumised lobistidega.

Valitsus kiitis 18.03.2021 heaks lobistidega suhtlemise hea tava, mille kohaselt on valitsusasutusel kohustus kord kvartalis avalikustada peadirektori ja peadirektori asetäitjate kohtumised lobistidega. Tabelis on välja toodud lobisti esindatava organisatsiooni nimi, kohtumise kuupäev ja Transpordiameti esindaja(d), kes kohtumisel osalesid.

Viimati uuendatud 08.10.2021