Pöördu Transpordiameti poole

Selle vormi kaudu saate pöörduda Transpordiameti poole.
Märgukirjaga saate juhtida tähelepanu Transpordiameti mõnele probleemile või puudusele ning saata ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.
Selgitustaotlusega saate küsida Transpordiameti seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui soovite, et Teie õigusi rikkuv Transpordiameti haldusakt (näiteks eksami tulemus) või tegevus vaadatakse üle. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaide lahendamise tähtaeg on 10 päeva. Transpordiametil on õigus pikendada vaide menetlust kuni 30 päeva võrra, kui asjaolude selgitamine seda nõuab.

Vaie peab vastavalt keeleseaduse § 10 lg 1 ning § 12 lg 1 olema esitatud eesti keeles.

Kontaktandmed
Failid peavad olema väiksemad kui 10 MB.

Teabenõue

Teabenõudega saate küsida asutuses olemasolevaid dokumente, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites. Vastuse saate hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Kui infot tuleb täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus. Sellele vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Märgukiri

Märgukirjaga saate ametile edastada infot ja teha ettepanekuid töökorralduse muutmiseks või hallatavate valdkondade arengu kujundamiseks. Märgukirjale vastame hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Vaie

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui soovite, et teie õigusi rikkuv haldusakt (näiteks eksami tulemus) või tegevus vaadatakse üle. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaie lahendamise tähtaeg on 10 päeva. Ametil on õigus pikendada vaide menetlust kuni 30 päeva võrra, kui asjaolude selgitamine seda nõuab. Vaie peab vastavalt keeleseaduse § 10 lg 1 ning § 12 lg 1 olema esitatud eesti keeles. Vaide esitamiseks lisage pöördumisele digitaalselt allkirjastatud vaie.

Viimati uuendatud 15.10.2021