Juhised

Siit leiate Transpordiameti kehtivad normdokumendid.

Projekteerimisjuhendid, normid ja nõuded

Vene föderatsiooni juhendmaterjal

Soome juhendmaterjalid

Tüüpjoonised

Nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele

Juhend teede ja sildade projektide tellijatele

Liiklusohutusalased juhendid


  Sõidukiga seotud teenused

  Kui sõidukit liisitakse:


  Sõiduki juhtimisega seotud teenused:


  Liikluskorraldusega seotud teenused


  Koolitus

  Üldised

  Bituumeni hinnaindeks

  Mullatööd

  Katend

  Konstruktsioonid

  Vastuvõtmine ja garantii

  Vormid

  2021
  2016
  2015
  2012

  Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

  Määruse muudatusi selgitav dokument:

  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord

  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem

  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele

  Lisaks saadaval Eesti standardid Eesti Standardikeskuses:

  Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001 (muudatus EVS 613:2001/A1:2008)

  Foorid ja nende kasutamine EVS 615:2001 (muudatus EVS 615:2001/A1:2008)

  Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614:2008

  Juhendmaterjalid tehnoülevaatajatele leiate siit.

  Kehtivad ja kehtetud juhendid vanal Maanteeameti kodulehel asuvad siin.

  Viimati uuendatud 08.12.2021