Pöördu Transpordiameti poole

Selle vormi kaudu saad pöörduda Transpordiameti poole.
Märgukirjaga saate juhtida tähelepanu Transpordiameti mõnele probleemile või puudusele ning saata ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.
Selgitustaotlusega saate küsida Transpordiameti seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui soovite, et Teie õigusi rikkuv Transpordiameti haldusakt (näiteks eksami tulemus) või tegevus vaadatakse üle. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaide lahendamise tähtaeg on 10 päeva. Transpordiametil on õigus pikendada vaide menetlust kuni 30 päeva võrra, kui asjaolude selgitamine seda nõuab.

Vaie peab vastavalt keeleseaduse § 10 lg 1 ning § 12 lg 1 olema esitatud eesti keeles.

Kontaktandmed
Failid peavad olema väiksemad kui 10 MB.

Viimati uuendatud 08.01.2021