Riigilõivud

Transpordiameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud. Riigilõivumäärad on kehtestatud riigilõivuseaduses.

Riigilõivu maksmiseks on vaja teada riigilõivu määra ning makse rekvisiite (makse saajat, konto numbrit, makse selgitust ja viitenumbrit). Maksedokument (maksekorraldus, kaardimakse kviitung) on raamatupidamise kande tegemise aluseks. Eraldi arveid riigilõivude maksete kohta Transpordiamet ei väljasta.

E-teeninduse riigilõiv kehtib ainult siis, kui taotlus esitatakse ja riigilõiv makstakse e-teeninduses.

Teenindusbüroos saab riigilõivu maksta ainult kaardi (va American Express) või pangaülekandega. Sularahas saab tasuda kuni 10 euro suurust riigilõivu. 

Riigilõivu maksmise rekvisiidid

Viitenumbrid ning makse selgitused on erinevate Transpordiameti toimingute puhul erinevad. Täpsema info leiate allolevat tabelist. Toimingute nimetused ning riigilõivu määrad leiate riigilõivude tabelitest ja riigilõivuseadusest.

Makse saaja

RAHANDUSMINISTEERIUM

Kontonumbrid

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Selgitus

märkida kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse. Kui riigilõiv makstakse kellegi eest, tuleb selgituse lahtrisse märkida kelle (nimi ja isikukood/registrikood) ning millise toimingu eest maksti.

Viitenumber

 • Lennunduse (endine Lennuamet) toimingud (sealhulgas ühekordne luba, füüsilise isiku droonitegevus): 2900083002
   
 • Merenduse (endine Veeteede Amet) toimingud, sh väikelaevade ja jettide ülevaatus (välja arvatud väikelaevade ja jettide registritoimingud): 2900082993

  Väikelaevade ja jettide registritoimingud:
  füüsiline isik 10601008006990
  juriidiline isik 10602008005990
   
 • Liiklusregistri (endine Maanteeamet) toimingud:
  • füüsiline isik 10601008006990
  • juriidiline isik 10602008005990
  • vedurijuhiloaga seotud toimingud 10604008005998
  • riigisisese kaugbussiliini loa ja sõiduplaaniga seotud toimingud 10603008005999
  • rahvusvaheliste kaugbussiliinide loa ja sõiduplaaniga seotud toimingud: 290007445

Välispangast tehtud makse puhul palume kindlasti lisada viitenumber selgituse lahtrisse.

E-Riigikassa

Riigilõivu E-riigikassa süsteemi kaudu maksvatel asutustel palume kanda riigilõiv:

 • lennunduse toimingute korral kontole 2900083002
 • merenduse toimingud kontole 2900082993 (NB! Välja arvatud väikelaevade ja jettide registritoimingud!)
 • liiklusregistri toimingud kontole (sh väikelaevade ja jettide registritoimingud) 2900081800

Näide

Juhiload, eksamid ja sõidukid

Märkida, kelle ja millise toimingu eest riigilõiv makstakse.

Registrikood Juriidiline isik 10602008005990
Näiteks: Kati Karu, isikukood, esmase juhiloa väljastamine  Füüsiline isik 10601008006990

Juhiload

Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
B-kategooria juhtimisõiguse taotlemine (juhiluba+teooria- ja sõidueksam) 92 (26+26+40) 86 (20+26+40)
Teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine 26 26
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine Maanteeameti valduses oleva B-kategooria autoga 40 40
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine muu eksamisõidukiga, mis ei ole liiklusregistri büroo sõiduk (va mopeed) 26

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine 3
Sõidueksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine 6
Toiming Taotlemine büroos (EUR)  Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Esmase juhiloa, juhiloa väljastamine või vahetamine 26 20
Rahvusvahelise juhiloa väljastamine või vahetamine 26
Esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras ülejärgmiseks tööpäevaks 53 46
Esmase juhiloa või juhiloa taotlemine seoses füüsilise isiku isikuandmete muutmisega, kui sellele eelneb muudatus rahvastikuregistris 13 10
Piiratud juhtimisõigusega juhiloa 16
Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud esmase juhiloa, juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, mootorsõiduki piiratud õigusega juhiloa ja väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi duplikaadi väljastamine (pädeva asutuse tõendi olemasolul) 6

Toiming Taotlemine büroos (EUR)  Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Juhikaardi, ettevõttekaardi, töökojakaardi või kontrollikaardi väljastamine, uuendamine, asendamine 50 40
Sõidumeerikukaardi vahetamine riigilõivuseaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul 36

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Juhiloa, rahvusvahelise juhiloa või esmase juhiloa välisesinduse kaudu edastamise eest 30

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Ühekordne taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamine 8 eurot iga töötunni eest

Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistuse väljastamine 33
Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamine 16 12

Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Ohtlikke veoseid vedava autojuhi (ADR) eksami vastuvõtmine 33
Autojuhi ADR koolitustunnistuse väljastamine 33
Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmine 33
Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamine 33
Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Pädevustunnistuse väljastamine (veoautojuht, bussijuht) 33
Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine 26 20
Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine (pädeva asutuse tõendi olemasolul)
6
Toiming

Taotlemine  büroos  (EUR)

Vedurijuhiloa taotluse läbivaatamine ja väljastamine

26

Vedurijuhiloa kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine ja väljastamine

20

Vedurijuhiloa duplikaadi taotluse läbivaatamine ja väljastamine

13

Vedurijuhi teooriaeksamile registreerimine ja eksami vastuvõtmine

tasuta

Sõiduk

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Mootorsõiduki või tema haagise (välja arvatud mopeedi ja kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise) registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) 130
Üksiksõiduki kinnituse omistamine 205
Maastikusõiduki registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) 67
Tähtajaline registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) 335
Mopeedi registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) 10
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimine 67
Jeti registreerimine 67
Kuni 3500 kilogrammise täismassiga haagise registreerimine (lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv) 63
Ratastraktori, liikurmasina, nende haagiste ja väikelaeva kontrollimiseks Maanteeameti spetsialisti kohalekutsumine Eesti piires * 40

* Iga ratastraktori, liikurmasina ja nende haagise või väikelaeva kontrollimise eest.

Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Mootorsõiduk või tema haagise omanikuvahetus 61 48
Maastikusõiduki või jeti omanikuvahetus 20
Mopeedi omanikuvahetus 10 8
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikuvahetus 61

* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv.

Toiming Taotlemine büroos (EUR) Taotlemine e-teeninduses (EUR)
Muudatused omaniku või sõiduki andmetes, kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus * 20 16
Muudatused veesõiduki omaniku või veesõiduki andmetes 20
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine 20 16
Registreerimistunnistuse duplikaadi väljastamine varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud, pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel või tehnoülevaatuse märgete lahtrite täitumisel 10

* Kui soovitakse uut registreerimismärki, lisandub registreerimismärgi väljastamise lõiv.

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Üldkasutatav autode registreerimismärk 62
Üldkasutatav autode registreerimismärk vähendatud mõõtmetega 62
Üldkasutatav autode registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel (kui tellitakse rohkem kui kümnele autole, siis iga sõiduki eest 135 eurot) 470
Eritellimusel valmistatud registreerimismärk 1350
Mootorratta, maastikusõiduki ja haagise registreerimismärk 30
Mootorratta, maastikusõiduki ja haagise registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel 235
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk 30
Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk üksikkorras avalduse alusel 235
Mopeedi registreerimismärk 6
Autode transiitmärk 60
Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk 60
Vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk 62
Vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk 30
Teisaldatav registreerimismärk 205
Registreerimismärgi duplikaat (1 tk) 10
Registreerimismärk korduvkasutamiseks 30
Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakiri 2
Ühekordne taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamine 8 eurot iga töötunni eest
Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Toote tüübikinnitussertifikaati taotleva tootja esmane hindamine 340
Toote tüübikinnitussertifikaadi väljastamine 105
Toote tüübikinnitussertifikaadi laienduse väljastamine 105
Toote tüübikinnitusele vastavuse kontrollimine 68
Tehnilise teenistuse tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostajaks tunnustamine 340
Tehnilise teenistuse hindamine või ümberhindamine 68
Tootja rahvusvahelise valmistaja koodi ehk WMI-koodi omistamine 340

Riigilõiv registerpandi kande eest tasutakse riigilõivuseaduse § 343 alusel.

Registerpandi riigilõivude info leiab siit.

Registerpandi registreerimise kohta loe siit.

Lennundus

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Ühekordse loa taotlemine, mehitamata õhusõiduk "Mehitamata õhusõiduki ühekordse loa taotlemine" ning käitaja nimi 45
Lennukõlblikkuse korraldajad Organisatsiooni esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamine.
Toimingu nimetus (näiteks: Tädi Maali OÜ CAMO sertifikaadi muudatus).
2560 
sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamine 990 
Pädevuse eemaldamise taotluse korral riigilõivu tasuma ei pea
Sertifikaadi kehtivuse hoidmine iga kalendriaasta kohta 1625 
Kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920
Lennutegevusloa taotlemine 640
Salongipersonal lennundusloa väljaandmine, esmane taotlus 30
Lennundustehniline töötaja esmane luba 40
loa kehtivuse uuendamine 20
iga uus kanne loal 15
Lennujuht lennujuhi õpilase loa taotluse läbivaatamise eest 40
lennujuhi loa taotluse läbivaatamise eest  80
lennujuhi loa uuendamise või dublikaadi eest 50
lennujuhi või lennujuhi õpilase iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15
Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.
Lennuinformaator lennuinformaatori loa taotluse läbivaatamise eest 80
lennuinformaatori loa uuendamise või duplikaadi eest 50
lennuinformaatori iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15
Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Piloot esmane PPL, GPL, FBPL, ULPL, LAPL 40
esmane CPL, ATPL, lendude korraldaja 80
uuendamine/duplikaat PPL, GPL, FBPL, ULPL, LAPL 20
uuendamine/duplikaat CPL, ATPL 50
konverteerimine PPL, SPL, BPL 35
konverteerimine CPL, ATPL 85
iga kande väljaandmine/pikendamine. Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest. 15
kehtivustõend 85
teooriaeksami teema sooritamiseks ette nähtud ühe tunni kohta 4
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Visuaallennuväljad esmane taotlus CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 5100
esmane taotlus mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000
ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja (visual flight rules – VFR) puhul 275
lennuvälja sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamine 185
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 450
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta ainult visuaaltingimustes käitatava lennuvälja puhul 90
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
(1) Ärilise lennutraspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist lähtuvalt järgmiselt: MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg 2970
MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg 4160
MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg 7670
MTOW lennukil üle 25 000 kg 11 510 
(5) Uue õhusõiduki 4 sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist lähtuvalt järgmiselt: MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg 275
MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg 450
MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg 680
MTOW lennukil üle 25 000 kg 730
(6) Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki registreerimistunnuste muutmise taotluse läbivaatamine 185
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Kopteriväljaku sertifikaadi taotlemine esmane taotlus mittetäppislähenemisega kopteriväljaku puhul 1000
ainult visuaaltingimustes käitatava kopteriväljaku  (visual flight rules – VFR) puhul 275
kopteriväljaku sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamine 185
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I kopteriväljaku puhul 1920
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta mittetäppislähenemisega kopteriväljaku puhul 450
kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta ainult visuaaltingimustes käitatava kopteriväljaku puhul 90
Instrumentaallennuväljad esmane taotlus CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 6620
esmane taotlus CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1000
 lennuvälja sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamine 135
sertifikaadi hoidmine sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920
sertifikaadi hoidmine sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 480

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Hooldusorganisatsioonid õhusõiduki hoolduse A1 või A3 pädevuse eest 1790
õhusõiduki hoolduse A2 või A4 pädevuse eest 895
õhusõiduki mootori või abijõuseadme hoolduse B1 kuni B3 pädevuse eest 895 eurot iga pädevuse kohta
õhusõiduki komponendi hoolduse C1 kuni C20 iga pädevuse eest 185 eurot iga pädevuse kohta
eritööde D1 pädevuse eest 365
pädevuse eemaldamise taotluse korral riigilõivu tasuma ei pea.
Siseriiklikud hooldusorganisatsioonid sertifikaadi väljaandmine 100
sertifkaadi hoidmine iga aasta kohta 100

Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivuse hoidmise eest peab tasuma riigilõivu iga kalendriaasta 31. märtsiks 25% pädevuste eest tasutavast riigilõivumäärast. 

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Õhusõidukite register õkui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on kuni 750 kg 45
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on 751-5700 kg 130
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on üle 5700 kg 255
omaniku soovile vastava registreerimistunnusega õhusõiduki regsitreerimine (so täiendav tasu) 835
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Koolitusorganisatsioonid koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamine 1190
koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamine 320
tasu koolitusorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta   485
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi  väljaandmise taotluse läbivaatamine kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on kuni 750 kg 45
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on 751-5700 kg 180
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on üle 5700 kg 410
Õhusõiduki lennuloa taotluse läbivaatamine EASA ja mitte-EASA õhusõidukid 90

Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontroll

kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on kuni 750 kg 45
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on 751-5700 kg 180
kui õhusõiduki maksimaalne lubatud stardimass on üle 5700 kg 23 × kaalukoefitsient „K” (kus K = MTOW (kilogrammides) : 1000) +
130 eurot

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Jätkuvat lennukõlblikkust tagav organisatsioon (CAMO) sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamine 2560
sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamine 990
sertifikaadi hoidmine iga aasta kohta 1625
Siseriiklik lennukõlblikkusorganisatsioon sertifikaadi väljaandmine 100
sertifikaadi hoidmine iga aasta kohta 100
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Õhusõiduki tootjaorganisatsioon (POA) sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamine 990
sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamine 185
sertifikaadi hoidmine iga aasta kohta 185

Toiming

Selgitus

Taotlemise maksumus (EUR)

Julgestusinstruktori sertifitseerimine

Julgestusinstruktori sertifikaadi taotlus, isiku nimi, isikukood

21

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamine

Julgestusmeetmeid kohaldava isiku tunnustamise taotlus või tunnustuse kehtivuse pikendamise taotlus, isiku nimi, isikukood

4

Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamine

Pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustamise taotlus või tunnustuse kehtivuse pikendamise taotlus, ettevõtte nimi

245

Tuntud saatja tunnustamine

Tuntud saatja tunnustamise taotlus või tunnustuse kehtivuse pikendamise taotlus, ettevõtte nimi

235

Kokkuleppelise esindaja tunnustamine

Kokkuleppelise esindaja tunnustamise taotlus või tunnustuse kehtivuse pikendamise taotlus, ettevõtte nimi

245

Merendus

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registri kanded ja laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamine Laeva kandmise eest esimesse laevapereta prahitud laevade registrisse koos laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamisega, samuti registreeringu pikendamise eest koos laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamisega 32 eurot
lisaks 0,10 eurot iga kogumahutavuse ühiku eest,
kuid mitte rohkem kui 3200 eurot laeva kohta.
Esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest 32
Esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest ning uue laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamise eest seoses laeva allprahtimisega 64
Esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest ning uue laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamise eest seoses laeva allprahtimisega 20
Esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud andmete muutmise ja täiendamise eest ning uue laevapereta prahitud laeva liputunnistuse väljastamise eest seoses laeva allprahtimisega
Laevaregistrite dokumentide taotluse läbivaatamine Korduva merelaevatunnistuse ja korduva siseveelaevatunnistuse väljastamise taotluse läbivaatamise eest 13
Sellise tõendi väljastamise eest, millega tõendatakse, et laevakinnistusraamatu kannet ei ole muudetud või et teatud kannet registris ei ole 5
Ajutise liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 23 lõike 1 kohaselt 84
Laeva liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 13 kohaselt ning korduva liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest 8

Esimesse või teise laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laeva laevapereta prahitud laeva liputunnistuse taotluse läbivaatamise eest, kui liputunnistuse väljastamine ei toimu koos laeva registreerimise või registreeringu pikendamisega

32

Esimese ja teise laevapereta prahitud laevade registri dokumendi ärakirja väljastamise eest

1o

Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)

Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ning jeti registreerimine

Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ning jeti registreerimine

67
Väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva teisaldatava registreerimismärgi kirjega „PROOV” väljastamise eest 205

Liiklusregistri andmete muutmine

Liiklusregistrisse kantud andmete muutmise eest seoses väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku vahetumisega 61 /
e-teeninduses 48 
Registreerimistunnistuse väljastamise eest varastatud või hävinud registreerimistunnistuse asendamiseks pädeva riigiasutuse tõendi alusel 10

Veesõiduki tehniline ülevaatus

Laeva, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse eest 68 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte alla 17 euro ja mitte üle 2000 euro. *Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega
Väikelaeva või jeti ülevaatuseks või kontrollimiseks Transpordiameti järelevalveametniku kohalekutsumise korral Eesti piires 40 ühiku eest
Väikelaeva või jeti ülevaatuseks või kontrollimiseks Transpordiameti järelevalveametniku kohalekutsumise korral Eesti piires

Sadamasse sisenemise keelu kehtetuks tunnistamiseks läbiviidava laiendatud kontrolli eest tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud määras.

Reederi ja laeva meresõiduohutusalane auditeerimine

Reederi ja laeva meresõiduohutusalase auditeerimise ja auditeerimisele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest 130 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega
Kui meresõiduohutusalasel auditeerimisel või sellele eelneval dokumentatsiooni läbivaatamisel selgub, et reeder või laev ei täida meresõiduohutuse nõudeid, tasutakse uue auditeerimise ja dokumentatsiooni läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud määras

Laeva turvaülevaatus

Laeva turvaülevaatuse eest 130 eurot iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise tunnistuse väljastamisel või pikendamisel ning mitte üle 640 euro ajutise tunnistuse väljastamisel. *Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega
Laeva turvaplaani ja selle muudatuste läbivaatamise eest 130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 640 euro.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega
Kui laeva turvaülevaatusel selgub, et laev ei ole nõuetekohane, tasutakse uue ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud määras.

Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatus

Laevapere liikme töö- ja elamistingimuste ülevaatuse ja ülevaatusele eelneva dokumentatsiooni läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 130 eurot Transpordiameti või volitatud klassifikatsiooniühingu järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 1920 euro alalise meretöötunnistuse väljastamisel ning mitte üle 640 euro ajutise meretöötunnistuse väljastamisel.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega
Kui laeva ülevaatusel tuvastatakse laevapere liikme töö- ja elamistingimuste oluline mittevastavus, tasutakse korduva ülevaatuse eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud määras

Tegevusloa taotluse läbivaatamine

130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega

Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmine

Lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest 250
Lihtsustatud korras lootsi kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise eest 130
Lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest 400

Kui loots või lootsitasõidu loa taotleja ei soorita eksamit, tasutakse uue eksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktides 1, 2 või 3 sätestatud määras.

Kemikaalitankeri lastioperatsioonide ülevaatus

130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega

Laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatorile tunnistuste väljastamine

Laevale meresõiduohutust või keskkonnaohutust tõendava tunnistuse, sõidukõlblikkuse tunnistuse, mõõtekirja, laadungimärgi tunnistuse, meretöötunnistuse, meretöönõuetele vastavuse deklaratsiooni, ajutise meretöötunnistuse, kalandustöötunnistuse, tunnistuse „Laevaandmete alaline register” või ühekordse ülesõiduloa väljastamise eest 6 eurot iga lehekülje eest
Lootsi (mereloots, vanemmereloots, sadamaloots, avamereloots) kutsetunnistuse või lootsitasõidu loa väljastamise või pikendamise eest 10
Laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatori või vanemoperaatori kutsetunnistuse, teenistusraamatu või teenistusraamatu kinnituslehe väljastamise eest 10

Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.

Laeva tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine ja kooskõlastamine

130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega

Laevale tunnistuste ja tõendite väljastamise aluseks oleva dokumentatsiooni läbivaatamine

130 eurot Transpordiameti järelevalveametniku iga töötunni eest, kuid kokku mitte üle 2000 euro.
*Riigilõivu arvestatakse minutilise täpsusega

Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmine

Laevapere liikme kutseeksami vastuvõtmise eest 35
Kui laevapere liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 1 sätestatud määras.

Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamine

Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse puhul 20
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipri tunnistuse puhul 10
Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva vahitüürimehe tunnistuse puhul 10

Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipri tunnistuse puhul

10

Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul

10

Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laevaelektriku, vanemmadruse, vahimadruse, madruse, siseveelaeva madruse, laevamotoristi, vanemmotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul 

10

Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest laeva turvaülema tunnistuse puhul 

10

Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest

10

Laevapere liikme täiendusõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest

10

Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest

20

Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.

Väikelaeva raadiosideoperaatori tunnistuse väljastamine

10

Väikelaeva ja jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine

Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine

20

Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamine (pädeva asutuse tõendi olemasolul)

6
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Sadamarajatise turvatunnistuse väljastamine ja tunnistusele märke tegemine 130
Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüs ning turvaplaan Sadama ja sadamarajatise turvalisuse riskianalüüsi läbiviimise ja selle aruandesse muudatuste tegemise eest 130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro

Sadama ja sadamarajatise turvaplaanide ja nende muudatuste läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu

130 eurot iga sadama või sadamarajatise kohta, kuid kokku mitte üle 640 euro
Kui sadama või sadamarajatise turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamisel selgub, et sadam või sadamarajatis ei ole nõuetekohane, tasutakse uue turvaplaani või selle muudatuste läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punktis 2 sätestatud määras.
Sadamakapteni ning sadama ja sadamarajatise turvaülema atesteerimine 75
Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamine Turvaettevõtja tunnustamise taotluse läbivaatamine 50
Kui tunnustamise taotluse läbivaatamisel selgub, et turvaettevõtja ei ole nõuetekohane, tasutakse uue taotluse läbivaatamise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi punkti 1 sätestatud määras. 50
Sadama sadamaregistrisse kandmine ja sadamaregistri kande muutmine Sadama sadamaregistrisse kandmise eest 130

Sadamaregistri kande muutmise eest

13
Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Vastutuskindlustuse ja muu rahalise tagatise tõendi taotluse läbivaatamine 40
Toiming Selgitus Taotlemine büroos (EUR)
Liiklusseaduse alusel tehtavad toimingud Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmete väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest 8 eurot iga töötunni eest
Andmete liiklusregistrisse kandmise aluseks oleva dokumendi kinnitatud ärakirja väljastamise eest 2 eurot iga lehekülje eest

Muud riigilõivud

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Teooriaeksami vastuvõtmine 26
Praktiliste oskuste kontrolli vastuvõtmine 26
Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Liiniloa taotlemine* 40
Sõiduplaani muutmine 26

Riigilõivuseaduse § 51 kohaselt on sõiduplaani muutmise taotluse esitaja vabastatud riigilõivu tasumisest, kui sõiduplaani muudatus kinnitatakse Maanteeameti ettepanekul.

Toiming Taotlemine büroos (EUR)
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine 100
Autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine 50
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa taotluse läbivaatamine 100
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamise tegevusloa täiendava koolitusliigi taotluse läbivaatamine 50

Riigilõivu tagastamine

Riigilõivu tasunud isik saab esitada avalduse riigilõivu tagastamiseks kahe aasta jooksul riigilõivu tasumise aasta lõpust arvates. Avalduse vorm on olemas ka kõigis teenindusbüroodes.

Palume täitmisel hoolikalt üle vaadata vajalike andmete korrektsus: nimi, konto number, kontaktandmed jne.

Täidetud avalduse saab:

Transpordiamet kontrollib riigilõivu tagastamise avalduses esitatud andmete õigsust ja avalduse täitmise korrektsust. Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul avalduse saamise päevast arvates. Tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus väljastatakse riigilõivu tasunud isikule või tema esindajale.

Riigilõivu ei tagastata, kui Transpordiametil puudub teave riigilõivu tasumise kohta või tagastamise nõue on lõppenud.

Viimati uuendatud 05.10.2021