Elektritõukerattaga liiklemise reeglid

Kergliikuriga sõitmisel ei tohi sarnaselt teiste sõiduvahenditega ohustada ennast ega teisi liiklejaid. Järgnevalt oleme koondanud kokku peamised liiklemise reeglid, mida meeles pidada.

Enne elektritõukerattaga sõitma asumist:

 • tutvuge sõiduki reintimistingimuste ja/või kasutusjuhendiga; 
 • õppige sõitma liiklusele suletud alal;  
 • kontrollige, et elektritõukeratas on tehniliselt korras: 
  • signaalkell või muu helisignaalseade töötab,  
  • pidurid on korras,
  • ees on valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli;
  • aku on täis; 
 • tehke end liikluses nähtavaks: 
  • pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab sõites ees olema valge ja taga punane tuli,
  • kasutage tulesid ka valgel ajal, kandke sõites erksavärvilisi riideid ning pimeda ajal lisage riietele helkur;
 • mõelge teekond läbi ja eelistage rahulikuma liiklusega tänavaid.

Elektritõukerattaga sõites:

 • sõitke alati kaine peaga;
 • sõitke sõidukil üksi;
 • kandke kiivrit (alla 16-aastastele on kiivri kandmine kohustuslik); 
 • liigelge kergliiklusteel ehk jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel, jalgteel või kõnniteel;
 • valige tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus ning ärge ületage lubatud 25 km/h;
 • arvestage ootamatuste ja ohtudega, nagu kõrged äärekivid, augud tees või libedus;
 • sõitke alati tee paremas servas ja mööduge teistest liiklejatest vasakult poolt;
 • vähendage jalakäijate läheduses kiirust ja mööduge neist väikesel kiirusel piisavalt kaugelt;
 • märgake teisi liiklejaid ja arvestage, et nad võivad käituda ettearvamatult.

Elektritõukerattaga ristmikule lähenedes:

 • võtke hoog aegsasti maha, jääge seisma, vaadake ja veenduge, et autosid ei lähene või need on seisma jäänud; 
 • ületage tee jalakäija kiirusega sõites; 
 • tulge enne raudteeülekäigukohta sõidukilt maha ning ületage raudtee sõidukit käekõrval lükates.

Elektritõukerattaga sõitu lõpetades:

 • parkige sõiduk nii, et see ei jää teistele liiklejatele ette: kõnnitee äärde parkides jätke jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 meetrit.

Levinud küsimused

Kergliikuriga tohib sõita õuealal, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel ja kõnniteel. Sõidutee paremas ääres võib sõita ainult siis, kui eelpool nimetatud teed puuduvad.​ Laste k​​​​​​ergliikuriga liiklemise vanusepiirangud on seotud teede ja teeosadega, kus soovitakse sõita ning kas lapsel on kaasas täiskasvanud saatja.

Alla 8-aastased lapsed (sh koos täiskasvanud saatjaga) ei tohi sõita sõiduteel. 

8–15-aastane noor, kellel pole jalgratturi juhiluba võib sõiduteel sõita ainult täiskasvanu järelevalve all, kui puuduvad ülalloetletud teed ja teeosad.

10–15-aastane jalgratturi juhiloaga noor võib sõiduteel sõita iseseisvalt, kui puuduvad ülalloetlud teed ja teeosad.

Kergliikuriga sõites peab alla 16-aastane juht kandma jalgratturikiivrit. Soovituslik on kanda jalgratturikiivrit ka täiskasvanud kergliikuri juhtidel.

Mitmekesi sõitmine takistab juhi vaatevälja, raskendab tasakaalu hoidmist ja pidurdamist, häiritud on pidevalt muutuva liikluse tajumine, koormab sõidukit ja on selle ohtlikkuse tõttu ka seadusega keelatud.

Kergliikuri maksimaalne lubatud sõidukiirus on kuni 25 km/h.

Kergliikurijuht peab vähendama kiirust ja andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

Enne sõidutee ületamist peab vähendama kiirust, veenduma ohutuses ja ületama tee alati jalakäija kiirusel (5 km/h). Ülekäiguraja või ülekäigukoha kaudu sõites sõiduteed ületades ei ole kergliikurijuhil teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

Jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee ja sõidutee foorita ristumiskohas peab kergliikurijuht andma teed sõiduteel liikluvale juhile, kui tee andmise kohustus pole liiklusmärkidega teisiti reguleeritud.

Raudteeülekäigul tuleb kergliikurilt maha tulla ning ületada tee jalakäijana.

Asulas tohib kergliikurit peatada ja parkida ka kõnniteel, jättes jalakäijale kõnniteel vabaks vähemalt 1,5-meetrise käiguriba.

Viimati uuendatud 22.10.2021