Kose-Võõbu katselõik

Võõbu külla rajatud katseprojektiga leiti parim tehniline lahendus turbaväljade ületamiseks Tallinna–Tartu 2+2 maantee lõigul Kosest Mäoni. Uuringu tulemustel tehtav projekt tagab maantee muldkehale rohkem kui 80-aastase stabiilsuse ja hoiab hilisemad järelvajumite riskid minimaalsed.