Liiklusjuhtimiskeskus

Liiklusjuhtimiskeskus (LJK) alustas tegevust 1. novembril 2017. Liiklusjuhtimiskeskus tegutseb selle nimel, et anda liiklejatele operatiivset infot ja korraldusi, mis suurendavad nende ohutust või vähendavad liiklemise ajakulu.

Liiklusjuhtimiskeskuse ülesanded:

 • Liikluspiirangute info kogumine, nende avalikustamine Tark Tee portaalis ning olulisemate liikluspiirangute kohta info edastamine meediasse.
 • Talviste sõiduolude info kogumine teeseadmetelt ja hooldajatelt ning selle edastamine meediasse.
 • Muutuva teabega märkide, liiklus- ja teekaamerate, teeilmajaamade ning muude teeseadmete operatiivne juhtimine, haldamine ja hoolduse korraldamine
 • Eriveoste ja liikluskeelualaste (massipiirangud) lubade väljastamine.
 • Liiklusreguleerija koolitaja tunnustamine ja reguleerijate andmekogu pidamine
 • Jääteede avamise ja sulgemise info vahendamine.

Liiklusjuhtimiskeskuse e-posti aadress tmc@transpordiamet.ee.

Maanteeinfo telefoni 1247 teenust pakub Häirekeskus. Häirekeskus vahendab liiklejatelt tulenevat infot ning korraldab ka operatiivse info (nt liiklusõnnetused) edastamist avalikkusele. 

Maanteeinfo telefon 1247

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta.

Helistage, kui märkate et:

 • teel on liiklustakistus;
 • tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms);
 • liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 • teel on liiklusohtlikud augud;
 • kruusatee on halvas seisukorras;
 • tee on üleujutatud;
 • teel on libe või lumme tuisanud;
 • teel on lahtised kivid või killustik;
 • liiklusmärk on katki, puudu või eksitav;
 • teele on langenud puid;
 • teel on loomakorjus;
 • teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.

Infotelefon registreerib teated ja edastab need teehooldajatele, teistele koostööpartneritele ja Transpordiametile.

Telefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.  Lühinumbrile helistamine on tasuta.

Maanteeinfo e-posti aadress on teeinfo@112.ee

Muutteabega liiklusmärgid Tallinna-Pärnu maanteel

Muutuva teabega liiklusmärgid

Vastused enim küsitud küsimustele muutuva teabega liiklusmärkide kohta.

Loe veel

Viimati uuendatud 06.02.2021