Korrashoid

Teehoolduse põhimõtted on kehtestatud tee seisundinõuete määrusega. Selle kohaselt on nii kattega teedele kui ka kruusateedele määratud nende liiklussageduse alusel seisunditase.

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral. Suurema liiklusega teel on nõutav seisunditase kõrgem ning hooldetööde tegemine toimub sagedamini ja põhjalikumalt. Väiksema liiklusega teel tehakse hooldetöid harvem ja väiksemas mahus. Seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile avalikult kasutatavate teede omanikele.

Suvine teehoole

Ülevaade suvistest teehoolde töödest.

Loe veel 

Talvine teehoole

Ülevaade talvistest teehoolde seisunditasemetest

Loe veel

Teehooldajad

Riigiteede hooldust teevad ettevõtjad 17 hooldelepingu alusel.

Hooldetööde eesmärgiks on tagada riigiteede nõutud seisunditasemed. Lepingute täitmise üle teevad järelevalvet Transpordiameti spetsialistid, kes kontrollivad saavutatud teeseisundit, mitte iga konkreetse töö tegemist. Järelevalve tegemisel on abiks teeilmajaamad ja -kaamerad ning hooldetehnikal paiknevad GPS-seiresüsteemid. 

Riigiteede seisunditasemete kaart

Viimati uuendatud 04.10.2021