Maanteeinfo telefon 1247

Maanteeinfo telefonile saab edastada infot riigiteedel esinevate probleemide kohta.

Helistage, kui märkate et:

 • teel on liiklustakistus;
 • tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms);
 • liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht;
 • teel on liiklusohtlikud augud;
 • kruusatee on halvas seisukorras;
 • tee on üleujutatud;
 • teel on libe või lumme tuisanud;
 • teel on lahtised kivid või killustik;
 • liiklusmärk on katki, puudu või eksitav;
 • teele on langenud puid;
 • teel on loomakorjus;
 • teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.

Infotelefon registreerib teated ja edastab need Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele.

Telefon 1247 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Lühinumbrile 1247 helistamine on tasuta.

Maanteeinfo e-posti aadress on teeinfo@112.ee

Telefoni haldab Häirekeskus.

Maanteeinfo uue numbriga silt

Viimati uuendatud 05.01.2021