Sõiduki ost-müük

Sammud, mida tuleb teha korrektseks ostu-müügi tehingu vormistamiseks ning mida jälgida kasutatud sõiduki ostmisel.

Ostsin Eestis registreerimata sõiduki

Sõiduki registreerimiseks on vaja korrektseid dokumente ning sõiduk peab olema tehniliselt korras. Vajalike dokumentide ning tehniliste nõuete kohta lugege täpsemalt siit.

Kõige mugavam on esitada dokumendid Transpordiametile kontrollimiseks läbi sõidukite eelregistreerimise e-teeninduses. Saades Transpordiametilt e-teeninduses dokumentide osas rohelise tule, võite esitada sõiduki Transpordiameti teenindusbüroole registreerimiseelsesse kontrolli. Soovi korral saate broneerida aja Transpordiameti teenindusbüroo külastamiseks siit.

Kui sõiduk on liiklusesse lubamiseks tehniliselt korras ning olemas on ka vajalik tüübikinnitus, saate registreerimise teenindusbüroos lõpuni viia. Võib juhtuda, et sõiduk vajab täiendavat tehniliste andmete kontrolli või täpsustamist. Sellisel juhul omistatakse sõidukile umbes kolme nädala jooksul tüübikood, misjärel võetakse teiega ühendust ning saate sõiduki Transpordiameti teenindusbüroos peale riigilõivu tasumist registreerida.

Ostan Eestis registreeritud sõiduki

Kõige mugavam on Eestis registreeritud sõiduki omanikuvahetuse vormistamine e-teeninduses. Selleks tuleb teha koostööd sõiduki müüjaga. Kuidas toimingut teha, vaadake videost. Omanikuvahetuse riigilõiv on e-teeninduses 20% soodsam.

Sõiduki omanikuvahetuse kannet saab taotleda ka Transpordiameti teenindusbüroodes. Kaasa tuleb võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
  • ostu-müügi leping või muud omandi üleminekut tõendavad dokumendid. Teenindusbüroo külastamiseks soovitame broneerida aja, sest muul juhul tuleb arvestada järjekorraga.

Sõiduki soetamisel on väga tähtis jälgida, et omandiõigust tõendavates dokumentides kajastuks järjepidevus. See tähendab, et sõiduki registrijärgne omanik peab olema sõiduki müünud ning mitme müügilepingu puhul peab see Transpordiametile esitatavates dokumentides kajastuma (näiteks isik A müüb isikule B, kes müüb edasi isikule C – kaks müügilepingut).

Müün Eestis registreeritud sõiduki

Kõige mugavam on Eestis registreeritud sõiduki omanikuvahetuse vormistamine Transpordiameti e-teeninduses. Selleks tuleb teha koostööd sõiduki ostjaga. Kuidas toimingut teha, vaadake videost. Omanikuvahetuse riigilõiv on e-teeninduses 20% soodsam.

Kui vormistate sõiduki müügi Transpordiameti e-teenindust kasutamata, sõlmige kindlasti kirjalik ostu-müügi leping ja teavitage müügist Transpordiametit. Kuidas teavitada, lugege siit. See aitab vältida hilisemaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei vormista sõidukit ettenähtud aja jooksul enda nimele. Mitmete seadusest tulenevate nõuete (nt trahviteated, parkimistrahvid, sundkindlustus jms) eest vastutab just sõiduki registrijärgne omanik.

Müün Eestis registreeritud sõiduki välismaale

Sõiduki müümisel välismaale tuleb külastada Transpordiameti teenindusbürood, kus sõiduki registreerimistunnistusele tehakse märge sõiduki Eestist väljaviimise kohta. Lisaks registreerimistunnistusele tuleb kaasa võtta ka sõiduki registreerimismärgid. Transpordiamet kustutab sõiduki registrist, misjärel te ei ole enam sõidukiga seotud.

Kui müüte sõiduki välisriiki ilma seda eelnevalt registrist kustutamata, ei pruugi info sõiduki teises riigis registreerimise kohta Eestisse jõuda, olenemata sellest, et üldjuhul on liikmesriikidel kohustus Transpordiametit sellest teavitada. Kindlasti ei jõua selline info Transpordiametini kolmandatest riikidest (nt Venemaa, Ukraina, Valgevene jne).

Nõuanded kasutatud sõiduki ostjale

Kasutatud sõiduki ost peab olema läbimõeldud, kaalutletud ning sõiduki ja müüja taust võimalusel piisava hoolsusega kontrollitud. Esmaseks soovituseks on mõelda läbi enda vajadused ja võimalused ning hoiduda emotsiooni ajel tehtud otsusest. 

Loe veel

Tehnoviited

India

Itaalia

Kanada

Leedu

Sloveenia

USA

Uus-Meremaa

AutoDNA (mitteametlik)

StolenCars (mitteametlik)

StolenCar24 (mitteametlik)

VIN Info (mitteametlik)

Viimati uuendatud 11.08.2021