Ühistransport

Transpordiameti ühistranspordiosakond seisab selle eest, et ühistransporti kavandatakse ja korraldatakse vastavalt nõudlusele, soodustades seeläbi ühissõidukite eeliskasutamist ning vähendades ühiskonna sotsiaalseid ja majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule.

Ühistranspordiosakond kavandab ja korraldab üleriigilist bussi-, praami- ja lennuliiklust Eestis.

Buss

Transpordiamet korraldab üleriigilist bussiliinivõrgu toimimist.

Loe veel

Laev

Transpordiamet korraldab parvlaevadega regionaalset reisijatevedu saartele.

Loe veel

Lennuk

Transpordiamet korraldab lennukitega regionaalset reisijate vedu kolmele saarele.

Loe veel
Järelevalve

Kontrollitakse nii vedajat kui ühissõidukijuhte.

Loe edasi
Ühistranspordi infosüsteem

Infosüsteemi eesmärk on kvaliteetse info koondamine ühistranspordi teenuse planeerimiseks, korraldamiseks, järelevalveks ja kasutamiseks.

Loe edasi

Ühistranspordi osakond:

  • korraldab üleriigilist ühistranspordi arengut;
  • kujundab ja optimeerib üleriigilist liinivõrku;
  • töötab välja sõitjateveo toetamise põhimõtted;
  • valmistab ette avaliku liiniveo hangete põhitingimused (vajadusel hangete läbiviimine või nendel osalemine);
  • annab liinilubasid bussiveoks riigisisesel kaugliinil ja kinnitab riigisiseste kommertskaugliinide sõiduplaanid;
  • nõustab valla- ja linnavalitsusi ning piirkondlikke ühistranspordikeskuseid bussiliikluse avaliku teenindamise lepingu koostamise, rakendamise ja liinivõrgu kujundamise küsimustes;
  • korraldab riigi eelarvest toetatava ühistranspordi rahastamist;
  • haldab ja arendab riiklikku ühistranspordiregistrit;
  • osaleb ühistranspordi valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel;
  • teostab ühistranspordi järelevalvet.

Viimati uuendatud 08.12.2021