Blanketid

Siit leiab vajalikud blanketid toimingute tegemiseks.

Blanketid

Kuidas taotleda luba eriveo teostamiseks?

Avalikult kasutataval teel on erivedu lubatud tee omaniku antud eriloaga ja eritasu eest ning üksnes eriloal märgitud veoteel ja tingimustel. Erateel toimub erivedu tee omaniku nõusolekul ja tingimustel.

  • Riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Transpordiamet, selleks tuleb esitada taotlus Transpordiameti e-teeninduses.
  • Linnatänavatel pöörduge linnavalitsusse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  • Vallateedel pöörduge vallavalitsuse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  • Erateedel pöörduge eratee omaniku või tema volitatud isiku poole.

Taotlus 

Vene ja inglise keelsed taotlused saata aadressil veoluba@transpordiamet.ee

  • Info tööde ja piirangute kohta sisestada läbi Transpordiameti e-teeninduse
  • Piirangute sisestamisel ja e-teenindusse sisenemisel on abiks juhendid
  • Täiendav informatsioon tmc@transpordiamet.ee või telefonil 612 0100

 

Viimati uuendatud 14.01.2021