18. märtsil toimub Juuliku-Tabasalu tee eskiisprojekti tutvustav veebikoosolek

15.03.2021 | 13:33

Transpordiamet teatab, et Juuliku-Tabasalu tee eskiisprojekti tutvustav veebikoosolek toimub neljapäeval, 18. märtsil kell 18.00-19.30 Teamsis ja kutsub Saue ja Harku valla elanikke koosolekul osalema.
    • Jaga

Projekti materjalid ja lingi Teamsi koosolekule leiab Saue valla kodulehelt.

Juuliku–Tabasalu ühendustee eskiisprojekti eesmärgiks oli teha vajalikud uuringud ning kontrollida varem koostatud eelprojekti realiseerimise võimalikkust, võttes arvesse piirkonna tänast ja tulevast maakasutust ning piiranguid. Eelprojekti koridor on kantud ka kehtivatesse Saue ja Harku valla üldplaneeringutesse ning selle kohaselt olid kavandatud 2+2 sõidurajaga maantee, eritasandilised ristumised, kergliiklejate ühendused ja kogujateed.

Antud eskiisiga lahendatud põhitee trass järgib peamiselt varasemas eelprojektis toodud trassi asukohta. Trassi parameetreid (raadiused, sõiduradade laiused jm) on täpsustatud vastavalt maanteede projekteerimisnormidele. Täpsustatud on ka varem projekteeritud eritasandiliste ristmike lahendusi. Ristmikud on ühendatud kohalike tänavate, teede ja jalgteedega. Teede ristlõigete määramisel lähtuti liiklusuuringust.

Avalike suhete osakond

Transpordiamet