Tootjaorganisatsioonid

Tootjaorganisatsioon on Euroopa Lennundusohutusameti õhusõiduki või selle komponendi valmistamiseks sertifitseeritud organisatsioon, millel on Transpordiameti välja antud sertifikaadiga lubatud tööde tegemiseks vajalikud talitused, seadmed, rajatised, varustus ning piisavate teadmiste, oskuste ja kogemustega personal ja kvaliteedisüsteem.

Tootjaorganisatsioonid

Last updated: 25.05.2021