Turvalisuse eelteate vabastus

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 725/2004 artiklile 7 võib iga asjaomane liikmesriik taotleda teiselt liikmesriigilt turvalisusealase eelteate edastamise vabastust rahvusvahelisi regulaarliine sooritavatele laevadele.

Turvalisusealase eelteate edastamise vabastuse saamise jaoks peab reeder või tema esindaja esitama kirjalikult avalduse koos täidetud ja allkirjastatud vormiga Transpordiametile.

Avaldus peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:

  • laeva nimi;
  • liin, millele  vabastust taotletakse;
  • isiku nimi, kes edastas avalduse.

Transpordiamet võtab taotluse menetlusse, kui laev täidab EÜ määruse nr 725/2004 artikli 6 ja Veeteede Ameti 27. mai 2019. a ringkirja nr 5-1-7/3 Lisa 2 nõudeid.

Vabastuse taotluse positiivse tulemuse korral kõikidelt asjaomastelt liikmesriikidelt edastab Transpordiamet vastava info kirjalikult reederile või tema esindajale.

Turvalisuse vabastus kehtib ainult juhul, kui täidetakse EÜ määruse nr 725/2004 artikli 7 nõudeid. Kui laev muudab oma liini, peab reeder esitama uue taotluse turvalisusealase eelteate edastamise vabastuse kohta ja laev peab hakkama saatma turvalisusealaseid eelteateid vastavalt nõuetele. Vabastus kehtib tingimusel, et laeval on kehtiv rahvusvaheline laeva turvalisuse tunnistus ja laeval on turvatase 1.

Vastavalt EÜ määruse nr 725/2004 artiklile 7.3  kontrollib amet regulaarselt reederi poolt opereeritavatele laevadele antud turvalisusealase eelteate edastamise vabastuse tingimuste täitmist.

Nõuete mittetäitmise korral vabastus tühistatakse ja laev peab hakkama saatma turvalisusealaseid eelteateid vastavalt nõuetele. Sellisel juhul saab uue taotluse eelteate vabastuse kohta esitada 3 kuu möödudes.

Nimekiri laevadest, mis on vabastatud turvalisuse alase eelteate edastamisest vastavalt EÜ määrusele 725/2004 (seisuga seisuga 08.12.2021)

IMO number Laeva nimi Lipuriik Reeder Liin
7901265 ROSELLA Soome Viking Line Abp Helsinki-Tallinn vv

9214379

FINLANDIA

Soome

Birka Line Abp, Ekerö

Helsinki-Tallinn-Helsinki

9375654

VIKING XPRS

Eesti

Viking Line Abp

Helsinki-Tallinn-Helsinki

9364722

STAR

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Tallinn-Helsinki-Tallinn

8919805

SILJA EUROPA 

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Tallinn-Helsinki-Tallinn

9281281

VICTORIA I

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Tallinn-Mariehamn-Stockholm-Mariehamn-Tallinn

9443255

BALTIC QUEEN

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Tallinn-Mariehamn-Stockholm-Mariehamn-Tallinn

9443255
 
BALTIC QUEEN Eesti OÜ HT Laevateenindus Tallinn-Helsinki-Tallinn

9087116

REGAL STAR

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Paldiski-Kapellskär-Paldiski

 9773064

MEGASTAR

Eesti

OÜ HT Laevateenindus 

Tallinn-Helsinki-Tallinn

7128332

SEA WIND

Eesti

OÜ HT Laevateenindus

Muuga-Vuosaari-Muuga

9181106 FINBO CARGO Soome Rederi AB Eckerö Vuosaari-Muuga-Vuosaari
9188427 M/V OPTIMA SEAWAYS Leedu AB DFDS Seaways Paldiski-Kapellskär-Paldiski
9212163 SIRENA SEAWAYS Leedu AB DFDS Seaways Paldiski-Kapellskär-Paldiski
8917390 PATRIA SEAWAYS Leedu AB DFDS Seaways Paldiski-Kapellskär-Paldiski; Paldiski-Hanko-Paldiski
8917601 GABRIELLA Soome Viking Line Abp Stockholm-Mariehamn-Helsinki-Tallinn vv
8401444 SAILOR Eesti OÜ HT Laevateenindus Paldiski-Kapellskär-Paldiski
8715259 SILJA SERENADE Soome OÜ HT Laevateenindus Helsinki-Tallinn vv

Viimati uuendatud 08.12.2021