Trükised ja väljaanded

Transpordiamet annab välja mitmeid erialaseid trükiseid, mis ilmuvad nii paberkandjal kui ka veebiväljaandena.

TeeLeht

Alates 1. jaanuarist 2021. aastal jätkab Teeleht Transpordiameti teedeala väljaandena. Leht ilmub neli korda aastas.

Kõik väljaande numbrid

Veeteede Ameti Teataja 

1993. aastast ilmub trükis Veeteede Ameti Teataja, kus on avaldatud üldkohustuslikud ja merendusringkondadele huvipakkuvad materjalid: Eesti Vabariigi merendusalased seadused, Vabariigi Valitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministri sellealased määrused ning ameti käsk- ja ringkirjad ning muu avaldamisele kuuluv teave, samuti IMO, IHO, IALA materjalid. Alates 1. jaanuarist 2021. aastal jätkab Veeteede Ameti Teataja Transpordiameti väljaandena.

2009. aastast lõpetas Veeteede Ameti Teataja ilmumise paberkujul ja tegi selle elektrooniliselt kättesaadavaks veebis.

Alates 2017. aastast ilmub Veeteede Ameti Teataja ajakirja Meremees vahel. Ajakiri on tasuta kättesaadav veebis Transpordiameti kodulehel ja ISSUU lehitsuskeskkonnas aadressil: https://issuu.com/veeteedeamet.

Ajakirja paberväljaannet saab küsida nii otse Transpordiametist, suurematel merendusüritustel ameti esindajatelt kui ka otse TTÜ Eesti Mereakadeemiast.

Pabereksemplare saab tellida aadressil: https://eservice.omniva.eu/epit/ui/periodics/ajakiri/AJA69859 

Väljaanne ilmub 4 korda aastas. Aastatellimuse hind on 10 eurot.

Infot trükise kohta saab telefonil 620 5645.

Visuaallennukaart (VFR)

VFR lennukaart
1: 500 000 ESTONIA 2153A on kehtiv alates 23. aprillist 2020. aastal.

Kaarte saab osta sularahas Transpordiametist hinnaga 13 eurot.

Piloodi lennuraamat
 

  • Piloodi lennuraamatusse (pilot´s logbook) pannakse üksikasjalikult kirja kõik piloodi poolt tehtud lennud. 
  • Piloodi lennuraamatuid on võimalik soetada Transpordiametis kohapeal sularahas, ühe raamatu maksumus on 3.20 eurot.

Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida. Info telefonil 620 1200.

Viimati uuendatud 14.09.2021